Select Page

Neobvezni izbirni predmet nemščina

Zakaj nemščina?

Učenje nemščine se priporoča vsem, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov, saj je znanje uporabno za vse življenje. Zgodnje učenje tujih jezikov poteka spontano,

nezavedno, skozi igro. Največja prednost zgodnjega učenja tujih jezikov je v razvoju

otrokovih govornih sposobnosti. Otroci imajo močno potrebo po govorjenju, zato jezika ne dojemajo kot učenje, temveč kot sredstvo za izražanje. Otrokom pomaga razviti samozavest in izgubiti strah pred govornim nastopanjem pred drugimi. Poveča možnost koncentracije in izboljšuje slušno razumevanje. Prej ko pride otrok v stik s tujimi jeziki, lažje se bo kasneje na zavedni ravni učil še druge tuje jezike. Tuj jezik bo postal stalni spremljevalec v njegovem življenju.

Učenci, ki se boste odločili za pouk neobveznega predmeta nemščina, pouk obiskujete dve uri tedensko.

Kako poteka pouk?

Pouk poteka na sproščen in igriv način:

  • Skozi igro vlog, dialoge, intervjuje, igre, preko ugank in zgodb, ki spodbujajo otrokovo radovednost.
  • S spoznavanjem navad in običajev nemško govorečih držav.
  • Z usvajanjem jezika z rimami, pesmicami in izštevankami.
  • Poudarek je na pridobivanju govornih in slušnih kompetenc.
  • Učenci pri pouku potrebujejo samo zvezek in peresnico in tako skupaj ustvarjamo naše učno gradivo.

Tematski sklopi

4. razred
Jaz in šola (abeceda, pozdravi, barve, šolske potrebščine, števila do 100)
Koledar in voščila (dnevi, meseci, letni časi, občutki, pomembni prazniki)
Spoznajmo se (predstavitve oseb, opis zunanjosti,deli telesa, oblačila)

5. razred
Družina (družinski člani, opisi)
Moj kraj in živali (opis kraja, živali na kmetiji, divje afriške živali)
Hrana in pijača (poimenovanje hrane in pijače, obroki, pogrinjek, pridevniki)
Aktivnosti v šoli (opis šole, šol. predmeti in urnik, opis učilnice)

6. razred
Prosti čas in ura (hobiji in ostale aktivnosti, poznavanje ure, opis dneva)
Moj dom (opis hiše, prostori v hiši, opis sobe, pohištvo)
Poklici (poimenovanje poklicev, načrti za prihodnost, dialogi: v trgovini, v restavraciji)
Naravno okolje (opis narave, vremena, naravni pojavi, strani neba, v parku, na vrtu)

Dostopnost