Select Page

Neobvezni izbirni predmet šport

Pri neobveznem izbirnem predmetu Šport se učimo in urimo predvsem v tistih vsebinah, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev (vztrajnost!), spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Predmet je namenjen učencem v 4. razredu, vključuje pa vsebine, ki bi morale biti prisotne v vsakodnevnem gibanju učencev, poleg teh pa še vsebine, ki jih ni v rednem programu športa:

– teki
– zadevanje tarč
– aerobika
– skoki
– igre z loparji
– žogarija
– ravnotežne vaje
– cirkuške spretnosti
– akrobatika
– borilne igre

Vse te vsebine izvajamo v znanih športih, kot so nogomet, gimnastika, atletika in igre z žogo.

Predstavitev pripravil:
Boštjan Bradeško

Dostopnost