Select Page

epi reading

Epi Reading Badge je project, ki ima namen spodbuditi učence k branju njihovemu znanju primernih knjig v angleškem jeziku. Na ta način si bogatijo besedni zaklad ter s tem poglabljajo znanje tujega jezika.

Izbrane knjige so stopenjsko prilagojene že osvojenemu besedišču in znanju jezika v posameznem razredu.

Sodelujejo lahko učenci od 4. – 9. razreda. V 4. razredu preberejo tri, v 5. štiri, v ostalih razredih pa po pet knjig. V mesecu marcu poteka preverjanje (v pisni obliki – testne naloge), kako natančno so učenci izbrane knjige prebrali in koliko so si zapomnili. Glede na dosežene rezultate sodelujoči prejmejo zlato, srebrno ali priznanje za sodelovanje.

Vse knjige lahko učenci dobijo pri svoji učiteljici angleščine, lahko pa jih poiščejo tudi v šolski in drugih knjižnicah.

 

Koristna povezava:

http://www.penguinreaders.com/

Dostopnost