Select Page

Spoštovani starši,

sporočam vam, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dne, 26. 11. 2020, izdala sklep, s katerim določa ukrep v zvezi z izvedbo šolskega koledarja in ocenjevanjem znanja učencev.

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se bo izvajalo v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učence  9. razreda, za katere traja do 15. junija 2021.

V nadaljevanju vas obveščam, da obstaja verjetnost, da bi se vsaj del učencev vrnilo v šolske klopi, in sicer od  7. 12. 2020. V šolske klopi naj bi se vrnili učenci od 1. do 3. razreda, vsi ostali učenci od 4. do 9. razreda pa se bodo še naprej šolali na daljavo. V prostorih šole bomo načrtovali tudi izvajanje dopolnilnega pouka ter druge oblike individualne in skupinske učne pomoči ter dodane strokovne pomoči.

Vzgojno-izobraževalno delo se bo v prostorih šole izvajalo v skladu s priporočili NIJZ, pouk v šoli obiskujejo le zdravi učenci in seveda zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Šola v naravi, plavalni tečaji, ekskurzije ter praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit se do nadaljnjega ne izvajajo.

Ko bo odločitev o izvajanju dela v šoli sprejeta s strani MIZŠ, vas bomo o tem takoj obvestili.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na že znanih kontaktih.

S spoštovanjem,
Zdenko GORIŠEK univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

Dostopnost