Select Page
Projekt v okviru Eko šol: REVŠČINA PRI NAS IN PO SVETU

Aktivnost: Zbiralna akcija »PODARIM – SE VESELIM!«

Namen in cilji:

  • razvijati solidarnost, sočutje in pomoč znotraj šole in širše
  • ozaveščati učence, učitelje in starše o problemih revščine
  • iskati rešitve za odpravo revščine
  • zbrati oblačila, igrače, knjige za učence naše šole, ki so iz socialno depriviligiranih družin in hkrati pomagati tudi otrokom iz romskega okolja

Potek akcije »PODARIM – SE VESELIM!«

Učenci doma skupaj s starši v mesecu novembru in začetku decembra zbirajo igrače, oblačila in knjige. Pridružili se bomo tudi učitelji in drugi delavci šole.

V mesecu decembru (14. 12., in sicer dopoldan od 8. do 10. ure in popoldan od 14. do 16. ure) starši pripeljejo vse, kar so se odločili podariti. V avli se po razredih potem zbirajo vse podarjene stvari, in sicer knjige, igrače in oblačila.

Še isti dan (od 16.00 do 18.00 ure) lahko starši skupaj z otroki prihajajo v omenjenem času in prosto vzamejo, kar potrebujejo.

Kar se ne odda domačim družinam, podarimo romski skupnosti. Tja odnese ga. Nataša Brajdič, ki je gostja na našem zaključnem večeru.

Spremljevalne dejavnosti:

–          razstava s fotografijami učencev na temo »Revščina v domačem okolju«

–          zbrani slogani in misli učencev na temo »Revščina v domačem okolju«

–          razstava s fotografijami »Delitev dobrin« (revščina po svetu)

–          tematske  ure z delavnicami pri predmetu DDE (7. in 8. razred)

–          okrasitev darilnih škatel pri LVZ in likovnem  snovanju

–          v mesecu aprilu obisk romskega naselja

–          nagovor lokalne skupnosti preko Našega časa

Oblikovale: Jelka Velički, Martina Hribernik, Janja Pokleka

 

 

Dostopnost