Select Page


V letošnjem šolskem letu smo uvedli novost v načinu razdeljevanja kosil. Vsi smo se že dobro navadili na kartice, ki so nam in staršem olajšale pregled nad številom obrokov. Nekateri učenci pa kljub opozorilom ne upoštevajo dogovora, zato smo se odločili, da s 13. 3. 2017, nikomur več ne postrežemo kosila brez kartice. Svetujemo vam, da shranite kartice vedno na istem mestu in tako ne boste imeli težav z njihovim rednim prinašanjem v šolo.

Hkrati vas obveščamo, da je kljub dodeljenim subvencijam za malico ali kosilo,  potrebno vsako odsotnost učenca  javiti v računovodstvo šole do 8.00, oz. preko SPLETNEGA OBRAZCA, ki se nahaja na spletni strani šole, pod zavihkom  jedilnik –  odjava obrokov, sicer ste dolžni plačati polno ceno malice ali kosila.

Zdenko Gorišek, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

 

Dostopnost