Select Page

PLAN DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE

Šolsko leto 2013/2014

September 2013

 • Izbor predstavnikov šolske skupnosti v posameznih oddelkih (september 2013).
   
 • Volitve odbora: (predsednik, namestnik predsednika, tajnik).
   
 • Organizacija aktivnosti, ki jih bomo točkovali (kriterije oblikuje odbor šolske skupnosti)
   
 • Tekmovanje za zmagovalni razred ob koncu šolskega leta (junij 2014 in nagradni izlet).
   
 • Aktivnosti v okviru šolske skupnosti, ki jih bomo vrednotili (natančneje bo opredeljeno v kriterijih, ki jih izdela odbor):
  1. učenje in učni uspeh,
  2. dve zbiralni akciji papirja (v mesecu oktobru2013 inmaju 2014),
  3. zgledni oddelek (nudenje učne pomoči, humanitarne akcije, pohvale, sodelovanje v projektih…). Beleži razrednik ali učitelj v MAPO POHVAL, ki bo v zbornici šole.
  4. eko dejavnost (čiščenje okolice šole, v sodelovanju z eko predstavniki),
  5. sodelovanje na prireditviŠOLE (za učence, v mesecu maju).
   
 • Skrb za uresničevanje vzgojnega načrta šole, hišnega reda in vrednot (znanje, učenje, odgovornost, strpnost, spoštovanje, poštenost,  varnost, ustvarjalnost).
 • Natečaj IZBOR MASKOTE ŠOLE (za učence od 6. – 9. razreda).
 • Odbor šolske skupnosti bo pripravil kriterije za zmagovalni razred v šolskem letu 2013/14 in seznanil z njimi oddelke.

      Srečanja predstavnikov šolske skupnosti bodo ob petkih, 1. šolsko uro (7. 30 – 8. 00, v sejni sobi).

Mentorica šolske skupnosti, Andreja Selan

Dostopnost