Select Page

PODROČJA DELA – RAZDELITEV NALOG
V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

pedagoginja Janja

 

pedagoginja Andreja

 

 

Vpisovanje učencev med šolskim letom

Vpis prvošolcev

Razvojni in sleditveni študij učencev od 1. do 4. razreda (koordinatorka za učence, ki sem jim nudi dodatna individualna ali skupinska učna pomoč)

Razvojni in sleditveni študij učencev od 1. do 9. razreda

 

 

Vloga koordinatorja za učence z odločbami – otroci s posebnimi potrebami (od 1. do 9. razreda) 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, zunanjimi strokovnjaki

(koordinatorka za učence, ki sem jim nudi dodatna individualna ali skupinska učna pomoč)

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, zunanjimi strokovnjaki (od 1. do 9. razreda)

 

 

Podpora učiteljem pri vzgojnem delovanju

(od 5. do 9. razreda)

 

Evalvacija ob zaključkih ocenjevalnih obdobij (od 1. do 9. razreda)

 

Oblikovanje oddelkov 1. in 5. razredov 

 

Mentorica Šolske skupnosti

 

Poklicna orientacija

 

Zdravniški pregledi in zobna sistematika

 

Vodja komisije za uničenje šolske dokumentacije

Urejanje prijav za nacionalne preizkuse znanja

Urejanje prijav za nacionalne preizkuse znanja – pomoč pri prijavljanju OPP

 

Subvencionirana prehrana

 

Urejanje dodatnih ur za pomoč učencem iz drugojezičnih okolij

 

Koordinator za delo z nadarjenimi učenci

 

Koordinator za prostovoljno delo  (sodelovanje s ŠCV)

 

Urejanje seznamov v LO.POLIS.u in CEUVIZ

 

Zbiranje statističnih podatkov

 

Dostopnost