Select Page

 

Izberejo lahko učenci 8. razreda
Število ur 35 – 1 ura tedensko
Učitelj Romeo Šalamon


Računalništvo – Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

kaj je multimedija,
iskanje informacij po različnih medijih
delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
medij slike (število barv, model prikazovanja barv, tiskanje slik, točkovno in predmetno obravnavanje slike, slike in slikarski programi na internetu),
obdelave fotografij s slikarskimi programi
medij zvok (zapisi zvoka – midi, mp3, flac, zvočne datoteke na internetu),
zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,
delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint 2010 (strani, učinki in animacije na predmetih, prehodi med stranmi, zvočni učinki, videoposnetki, oblikovne predloge, barvne sheme …),
delo s programom za obdelavo videoposnetkov
pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in animacij),
uporabljati grafikone, diagrame in različne oblike strani,
pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev,
pripraviti računalniško predstavitev


Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima in izdela računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

 

Dostopnost