Select Page

Sredi januarja sem se udeležila simpozija Inclusion and Integration z naslovom To See and Be Seen, ki ga je učiteljem omogočila Ameriška ambasada iz Ljubljane. Simpozij, ki je name naredil precejšen vtis, me je navdihnil, da smo v 8. in 9. razredu pri angleščini izpeljali 4 ure na omenjeno temo. Učenci so razmišljali o različnih vidikih inkluzije, kaj sploh to je, kje in kako se kaže in kako to občutijo oni tako doma, v družbi kot tudi v šoli. Razmišljali, pogovarjali in argumentirali smo podobnosti in razlike, ki nas delajo drugačne. Pogovarjali smo se o ustrahovanju (bullying), o tem, kako sprejeti se počutimo v šolskem okolju, kaj je na naši šoli dobro in na čem moramo še delati. Zadnja ura, ki je bila namenjena tudi refleksiji preteklih ur, je bila precej čustvena. Učenci so si ogledali tudi kratek video o tem, kako ljudi postavljamo v različne okvirje glede na njihov izgled, lastnosti, hobije in druge značilnosti (Don’t Put People in Boxes: https://www.youtube.com/watch?v=zRwt25M5nGw) .

Učenci so pokazali precejšnjo mero zrelosti, sposobnost razmišljanja in empatije. Povedali so, da si želijo, da bi se o takšnih in podobnih tematikah pogosteje pogovarjali in da so jim ure bile všeč. Ure so potekale v angleščini in tudi v slovenščini, tako da so lahko res vsi izrazili svoja mnenja, ideje, misli in občutke. Zanimivo je, da so učenci v veliki večini kljub možnosti uporabe slovenščine svoje misli izražali v angleščini. Tukaj je nekaj njihovih ugotovitev (prevedenih v slovenščino): – morali bi biti zrelejši; – več bi se morali pogovarjati o podobnih temah; – radi smo se še bolje spoznavali; – biti bolj pozitivni; – na trenutke smo se počutili čudno, nerodno; – ne soditi ljudi glede na izgled ali karkoli drugega; – morali bi biti bolj samozavestni; – biti bolj razumevajoči, potrpežljivi in tolerantni; – ure so bile bolj čustveno poučne; – kljub temu, da smo vsi drugačni, smo tudi vsi enaki.

Zahvaljujem se vsem vključenim osmo- in devetošolcem. Moja pričakovanja ste presegli. Pokazali ste, da zmorete, da ste odprti in razumevajoči, da ste sposobni empatije in da že imate določeno mero zrelosti. Hvala vsem in vsakemu posebej. Galerija slik.

Lidija Strmšek Pisanec

Dostopnost