Select Page

klikG 6215
Tako kot vsako leto se je tudi letos na naši šoli odvijalo pustno rajanje za učence. Sodelovale so najrazličnejše pustne maske in šeme iz razredne ter predmetne stopnje, letos pa so se nam pridružili tudi otroci iz vrtca Vrtiljak.

Skupaj smo rajali v telovadnici šole, kjer je komisija izbirala najbolj izvirne maske in jih tudi nagradila.

Pri razredni stopnji so nagrado osvojili:

  1. mesto: MUMIJA – Nace Radšel in Urh Brinovšek, 5. a
  2. mesto: KLEOPATRA – Ana Šikonija, 4. a
  3. mesto: MARSOVEC – Nac Potočnik, 2. a

Pri predmetni stopnji pa so se najbolj izkazali:

  1. mesto: ZMAJ – skupinska maska, 8. b
  2. mesto: BANANE – Jaka Jerič, 9. c in Domen Oštir, 9. b
  3. mesto: KARTE –Tajda Hudales, Bukurije Kurtaj, Xhemile Memaj in Nastja Pirtovšek, 9. b

Predsednica šolske skupnosti, Tea Zaverla, 9. c

Dostopnost