Select Page

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo uradne ure v času pouka na daljavo po naslednjem razporedu:

URADNE URE ZA NUJEN OBISK NA ŠOLI:
ponedeljek, sreda in petek  od 10. do 12. ure

URADNE URE ZA TEKOČE INFORMACIJE PO TELEFONU ALI E-POŠTI:
vsak delovni dan od  9. do 12. ure

KONTAKTI:

Računovodstvo šole051 277 721 
Tajništvo šole051 277 720 
Kuhinja051 277 729 
Pomočnica ravnatelja051 277 723 
Knjižnica051 277 724 
Šolska svetovalna služba051 277 725 
Ravnatelj šole03 898 27 70

Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

Dostopnost