Select Page

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje, kjer se del vode porabi za življenjske združbe, del odteče v reke in v podzemlje, del vode izhlapi.

V zadnjih 100 letih se je poraba pitne vode povečala za šestkrat. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer je pomanjkanje vode, še posebej pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe pitne vode pripelje do velike svetovne krize z vodo. Poleg tega naraščajo emisije nevarnih snovi v vodi in s tem vplivajo na poslabšanje njene kakovosti ter primernosti razpoložljivih vodnih virov za uporabo.

Cilji projekta:

 • učenci znajo ceniti vodo kot življenjsko vrednoto,
 • učenci znajo razločevati različne tipe celinskih voda;
 • učenci spoznajo tipe ekosistemov s stoječo in tekočo vodo;
 • učenci se seznanijo z življenjskimi razmerami v sladkih vodah;
 • učenci znajo opisati kroženje snovi v vodi;
 • učenci spoznajo najpogostejša onesnažila vode in posledice onesnaževanja z njimi;
 • učenci se seznanijo s posledicami izsuševanja močvirnih predelov;
 • učenci opozarjajo na črna odlagališča ob vodnih telesih,
 • učenci poskušajo najti rešitve, kako zmanjšati porabo pitne vode v gospodinjstvih,
 • učenci se seznanijo s problematiko pomanjkanja pitne vode na sušnih območjih sveta.

Teme projekta na šoli:

 • Kako zmanjšati porabo pitne vode v gospodinjstvih
 • Kapljice znanosti

Obeležitev  dnevov:

 • Svetovni dan mokrišč (2. februar)
 • Svetovni dan voda (22. marec)
 • Svetovni dan Zemlje (22. april)

VODA JE DRAGOCENA TEKOČINA!

Dostopnost