Select Page

klikC05777
ŽE V PRVEM RAZREDU UČENCI SKOZI IGRE IN PESMI, KI SO PODKREPLJENE Z GIBANJEM IN GIBALNO ODZIVNOSTJO, SPOZNAJO NOV JEZIK IN NOVO KULTURO. OSNOVNI CILJ UČENJA ANGLEŠČINE V ZGODNJEM OBDOBJU JE OMOGOČITI OTROKOM, DA ZAČUTIJO PREDVSEM ZVOKE, GLASOVE IN RITEM ANGLEŠKEGA JEZIKA. OTROK SE UČI TUJEGA JEZIKA PODOBNO KOT MATERINŠČINE – LAHKO VSRKA VELIKO, IN RAZUME VELIKO VEČ, KOT JE  SPOSOBEN POVEDATI. JEZIK BO POSTOPOMA USVOJIL IN NA KONCU TUDI AKTIVNO UPORABIL. PRI POUKU POSTOPNO IN S POMOČJO SLIKOVNEGA GRADIVA UVAJAMO BESEDIŠČE IN KRATKE BESEDNE ZVEZE, KAR REDNO UTRJUJEMO IN PONAVLJAMO SKOZI IGRE, PESMICE IN IZŠTEVANKE.  UČENJE JEZIKA S POSNEMANJEM JE V TEJ STAROSTI ZELO UČINKOVITO.

PRI URAH ANGLEŠČINE VEDNO POJEMO, PLEŠEMO, SKAČEMO IN SE IGRAMO: GALERIJA SLIK.

Dostopnost