Select Page

Likovno snovanje

klikMG 0129
8.11.2012, so si učenci izbirnega predmeta likovno snovanje, ogledali razstavo Bienale oblikovanja na gradu Fužine v Ljubljani. Po zanimivi razstavi so ustvarjali stole po lastni zamisli. Galerija slik.

Extempore – likovno snovanje

klik4260198
V četrtek, 26.4.2012 smo se člani predmeta likovno snovanje 3, udeležili 26. Extempora v Kostanjevici na Krki. Iz žice in keramike smo izdelali mobile z naslovom Ptičnica. Po delovnem druženju z učenci iz 22 šol, smo s čolni zaveslali po Krki. Galerija slik.

Francoščina

 ZAKAJ FRANCOŠČINA KOT IZBIRNI PREDMET?

  • ker je pomemben evropski jezik, ki ga govorijo po vsem svetu
  • ker je eden od uradnih jezikov Evropske unije
  • ker je po mnenju mnogih najbolj romantičen jezik (imenujejo ga tudi jezik ljubezni)
  • ker se boš v treh letih naučil/a dovolj za sporazumevanje s šestimi evropskimi narodi in z nekaj 100 milijoni francosko govorečih Zemljanov
  • ker si boš lahko dopisoval/a s francosko govorečimi vrstniki
  • ker boš spoznal/a francosko kulturo
  • ker boš lahko prebiral/a francoske revije
  • ker se boš med urami na zabaven način naučil/a poslušati, govoriti, brati in pisati v francoskem jeziku

image003

 

Izbirni predmet Francoščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, to je 70 ur letno za 7. in 8. razred in 64 ur za 9. razred.

Pouk je podkrepljen z modernimi pripomočki, knjigami, posterji, DVD-ji, revijami, pesmimi,  igrami in skeči. Vse to omogoča komunikativen pristop z veliko zabave in učencem dovoljuje dovolj kreativnosti in samostojnosti.

image005

Učenci s poukom francoskega jezika razvijajo svojo  osebnost, razvijajo zanimanje za francoski jezik, poglabljajo zavest o jeziku kot sredstvu sporazumevanja in jezikovnem sistemu in se soočajo z jezikovno in kulturno raznolikim življenjskim okoljem ter razvijajo pozitiven in strpen odnos do različnosti.

Učenci bodo pri pouku razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, govor, branje in pisanje. Pri obravnavi tematskih sklopov bodo spoznavali posebnosti francoske in frankofonske civilizacije in povezave s Slovenijo.

iimage007iimage009

Nina Raško

Računalništvo – Računalniška omrežja

 

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 – 1 ura tedensko
Učitelj Romeo Šalamon


Računalništvo – Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

računalniško omrežje (krajevno in globalno),
vmesnik, usmerjevalnik, požarna pregrada, optično omrežje,
kaj je internet, kaj lahko počneš v njem in naslove v internetu,
storitve interneta (elektronska pošta, Svetovni Splet – WWW),
prednosti in slabosti temeljnih storitev omrežja internet,
elektronska pošta (ARNES, Gmail …),
spletne naslove, protokol HTTP,
spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami,
urejevalnike HTML (Weeby, Google Sites …),
spletno stran, brskalnike (Chrome, Firefox, IE, Opera …) in iskalnike,
Slike v Svetovnem Spletu (jpg, gif, animirani gif, png),
pripraviti sliko v grafičnem programu za umestitev na spletno stran,
omejitve Svetovnega Spleta pri izdelavi spletnih sestavkov,
urediti spletni sestavek in ga objaviti v Svetovnem Spletu.


Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

SEMINARSKE NALOGE

– GREGOR REPAS http://bmwtheultimatdrivingmachine.weebly.com

Računalništvo – Multimedija

 

Izberejo lahko učenci 8. razreda
Število ur 35 – 1 ura tedensko
Učitelj Romeo Šalamon


Računalništvo – Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

kaj je multimedija,
iskanje informacij po različnih medijih
delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
medij slike (število barv, model prikazovanja barv, tiskanje slik, točkovno in predmetno obravnavanje slike, slike in slikarski programi na internetu),
obdelave fotografij s slikarskimi programi
medij zvok (zapisi zvoka – midi, mp3, flac, zvočne datoteke na internetu),
zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,
delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint 2010 (strani, učinki in animacije na predmetih, prehodi med stranmi, zvočni učinki, videoposnetki, oblikovne predloge, barvne sheme …),
delo s programom za obdelavo videoposnetkov
pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in animacij),
uporabljati grafikone, diagrame in različne oblike strani,
pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev,
pripraviti računalniško predstavitev


Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima in izdela računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.